Blog na tematy: zewnetrzna walidacja kompetencji, Zewnetrzna walidacja efektów ksztalcenia, szkolenia certyfikowane

Pracując w wielkich przedsiębiorstwach wielokrotnie ekspediowani jesteśmy na przeróżnego rodzaju szkolenia zawodowe, które ukończone są egzaminem wewnętrznym lub egzaminem zewnętrznym. Całokształt zależy od tego jakie założenia ma firma, w której jesteśmy zatrudnieni i to co oferuje przedsiębiorstwo które przeprowadza szkolenia. Pracodawcy wielokrotnie sami badają czy szkolenia przyniosły jakieś efekty oraz wiedzę jaką egzaminowani pracownicy mieli nabyć w ciągu tych kursów. Jednak dla większej pewności zatrudniają równie często zewnętrznych ekspertów. Jest wówczas realizowana zewnętrzna walidacja efektów kształcenia. Takie działania realizowane są w szczególności po tym jak osoba zaangażowana w firmie partycypuje w kursach teoretycznych względnie uczęszcza na lekcje na uczelni sponsorowane przez chlebodawcę. Jeżeli chodzi o kursy praktyczne vccsystem.eu zleca zewnętrzną walidację kompetencji.
Dlaczego takie zadania zlecane są zewnętrznym firmom? Przede wszystkim z tej przyczyny, że wyklucza to ewentualność jakichkolwiek konotacji czy manipulacji przy dokonywaniu oceny osobistej każdego z zatrudnionych pracowników. Powinno się mieć świadomość, że ewaluacja wewnętrzna nie w każdym przypadku jest bezstronna. Pomimo tego, że każdy chce być profesjonalistą, to zdarza się tak, że do jednego z podwładnych żywimy sympatię, a do drugiego już nie a to z kolei może wpłynąć na dokonywaną ocenę wykonywanych przez nich pracy. Właśnie takie ewentualności wykluczyć ma powierzenie oceny profesjonalistom z zewnątrz.
Mam nadzieję, że już teraz wiecie, dlaczego tak ważna jest ewaluacja wyników jakie dało szkolenie i czemu trzeba to zlecać zewnętrznym jednostkom, a nie osobom zatrudnionym w firmie.